Azja-Pacyfik

Recenzenci

Prof. Ewa Oziewicz (Uniwersytet Gdański)
Prof. Jan Rowiński (Em. UW)
Prof. Sławoj Szynkiewicz (Em. Instytut Archeologii i Etnologii PAN)
Prof. Jakub Polit (UW)
Dr Artur Gradziuk (PISM)
Dr Włodzimierz Cieciura (UW)
Dr Joanna Afek (KUL)
Prof. Arkadiusz Jabłoński (UAM)
Dr Maciej Kanert (UAM)
Dr Elżbieta Watanabe (UMK)

Prof. Ewa Oziewicz (Uniwersytet Gdański)
Prof. Jan Rowiński (Em. UW)
Prof. Sławoj Szynkiewicz (Em. Instytut Archeologii i Etnologii PAN)
Prof. Jakub Polit (UW)
Dr Artur Gradziuk (PISM)

Dr Włodzimierz Cieciura (UW)

Dr Joanna Afek (KUL)

Prof. Arkadiusz Jabłoński (UAM)

Dr Maciej Kanert (UAM)

Dr Elżbieta Watanabe (UMK)

Redakcja: azjapacyfik@swps.edu.pl. Wykonanie strony: Stanisław Meyer, stan.meyer@uj.edu.pl.